Помилки перекладу з російської на українську мову
18:31, 28 Липня 2020

Помилки перекладу з російської на українську мову


Помилки перекладу з російської на українську мову засмічують писемну мову і усну, вкрай важливо не допускати їх появи у перекладних текстах.

Помилки перекладу з російської на українську мову

Російською Неправильно Правильно Коментар
более высокая
более светлый
більш висока
більш світлий
вища
світліший
Типова помилка при перекладі з російської — невикористання лаконічніших українських конструкцій. (не є граматичною помилкою, однак бажано вживати українські однослівні відповідники)
более ста більше ста понад сто,

більш ніж (як) сто

росіянізм
в 2000 году у 2000 році 2000 року росіянізм
в большинстве случаев в більшості випадків здебільшого використання коротких українських відповідників часто є бажаним
в другом месте в іншому місці деінде використання коротких українських відповідників часто є бажаним
в конце концов в кінці кінців зрештою
урешті-решт(врешті-решт)
кінець кінцем
росіянізм
в первую очередь у першу чергу насамперед,

передусім

використання коротких українських відповідників часто є бажаним
в прошлом году
в позапрошлом году
в минулому році
в позаминулому році
торік
позаторік
використання коротких українських відповідників часто є бажаним
видное место видне місце чільний та видний слід зважати на наявність синонімів
вместо этого замість цього натомість використання коротких українських відповідників часто є бажаним
во все стороны в усі сторони навсібіч використання коротких українських відповідників часто є бажаним
встречаются случаи зустрічаються випадки трапляються

випадки

Українською «зустрічатися» потрібно вживати там, де йдеться про зустріч.
ВУЗ ВУЗ ЗВОвиш В українській мові нема слова «учба»; правильна назва «заклад вищої освіти (ЗВО)» або «виш» (вища школа).
вылитый (похожий) вилитий викапаний «вилитий» у значенні «схожий» — це росіянізм
вынужден был
должен был (бы)
буду вынужден
должен буду
був вимушений
повинен був
буду змушений
повинен буду
мусив
мусив, мав (би)
муситиму
матиму
Деколи буває доладніше вживати інфінітиви: мусити (крайній ступінь потреби) і мати (не обов’язковість потреби). До того ж останній є питомішим для української мови.
данное время,
данные обстоятельства
даний час,
дані обставини
цей (конкретно)
подібний(приблизно)
цей час, подібні умови
калька
действующий діючий чинний (голова, закон)
дієвий (засіб),дійові (особи)
активні дієприкметники на –юч– українській мові не властиві (див. відповідний розділ)
до сего времени,

до сих пор

до цього часу, до цих пір досі використання коротких українських відповідників часто є бажаним
до сей поры
с этого времени
до цієї пори
з цього часу
дотепер
відтепер
використання коротких українських відповідників часто є бажаним
до тех пор;

до того времени
до тех пор, пока

до тих пір; до того часу
до тих пір, поки
доки
допоки
використання коротких українських відповідників часто є бажаним
затруднения утруднення утруднення та скрута слід зважати на наявність синонімів
исключение виключення 1) виняток
2) виключення (дія)
росіянізм
исполняющий виконуючий виконувач,

виконавець,

під час виконання тощо

активні дієприкметники на –юч– українській мові не властиві (див. відповідний розділ)
их їх їх та їхній в літературній російській их означає як особовий їх, як і присвійний займенник їхній, тому треба зважати на контекст. 
к ним относятся до них відносяться до них належать Слова «відношення» та «відноситися» вживаються у математиці, філософії, логіці.[2]
каждый раз кожного разу щоразу, щодня, щомиті… використання коротких українських відповідників часто є бажаним
как правило як правило зазвичай коротша конструкція, що не має російського відповідника (формально — помилкою не є)
как только як тільки щойно використання коротких українських відповідників часто є бажаним
кромка кромка окрайок, крайка, пруг
ребро (пруг), кант
(об)лямівка, пруг, оторочка
росіянізм
крупный крупний великий, чималий, буйний, дорідний детальніше
лучший друг / фильм / футболист
новейший
кращий друг / фільм / футболіст [без порівняння]
новіший
найкращий

новітній,

найновіший

Контекстуальна помилка. Кращий вживають при порівнянні: цей фільм кращий за той, але найкращий фільм 2005 року.
любые любі́ будь-які росіянізм
многочисленный багаточисельний, багаточисленний численний росіянізм
на фоне на фоні тло та фон слід зважати на наявність синонімів
наиболее значительное найбільш значне найзначніше Типова помилка при перекладі з російської — невикористання лаконічніших українських конструкцій. (не є граматичною помилкою, однак бажано вживати українські однослівні відповідники)
найти понимание знайти порозуміння порозумітися використання коротких українських відповідників часто є бажаним
находиться где-то знаходитися десь перебувати, бути, міститися, лежати, розташовуватися росіянізм
не хватать не вистачати бракувати використання коротких українських відповідників часто є бажаним
нести потери нести втрати зазнавати втрат та нести слід зважати на наявність синонімів
ни единого ні єдиного жодного росіянізм
обобщающий узагальнюючий узагальнювальний, підсумковий активні дієприкметники на –юч– українській мові не властиві (див. відповідний розділ)
овладевать оволодівати оволодівати та

опановувати

слід зважати на наявність синонімів
около ста
около двух (трех)
біля ста
біля двох (трьох)
близько (коло) ста;

із сто
близько (коло) двох;

зо два (три)

Поширена помилка, ураз треба пам’ятати, що прийменник з позначає приблизність тільки спільно зі знахідним відмінком. Тобто з десять (десятьох), а не з десяти. 
основная масса основна маса загал та маса слід зважати на наявність синонімів
отменитьотменять відміняти скасуватискасовувати росіянізм
по крайней мере по крайній мірі 1) принаймні
2) щонайменше
росіянізм
по понедельникам, по местам, по годам… по понеділкам, по місцям, по рокам… щопонеділка,

по місцях (на місця), щороку…

росіянізм
попадать попадати влучати та

потрапляти

слід зважати на наявність синонімів
попробовать еду

какую-либо

пробувати скуштувати та

спробувати

слід зважати на наявність синонімів
порядок порядок порядок та лад слід зважати на наявність синонімів
представляет собой представляє собою єявляє собою калька
принцип принцип принцип та засада слід зважати на наявність синонімів
приходить в сознание приходити до свідомості опритомніти,

отямитись

використання коротких українських відповідників часто є бажаним
рассчитывать розраховувати вираховувати та

сподіватися, очікувати

слід зважати на наявність синонімів
режущая кромка ріжуча кромка лезо, різальний

окрайок, вістря, різець

росіянізм
ряд чего-то ряд чогось низка та ряд слід зважати на наявність синонімів
с обеих сторон по обидві сторони обабіч використання коротких українських відповідників часто є бажаним
с тех пор
с каких пор
з тих пір
з яких пір
відтоді
відколи
використання коротких українських відповідників часто є бажаним
с целью … з метою … щоб …
для …
Слово «мета» в українській мові передає важливе життєве завдання або ідейне спрямування людини.
сейчас зараз тепер (нині)

і зараз

зараз — це в цю саму мить або негайно, притьмом (Пійдіть гінця мені кликніте. До мене зараз щоб прийшов), а тепер — позначає проміжки часу від одного дня (Як не тепер, то в четвер), до сьогодення загалом. 
совпадение,
совпадение обстоятельств
співпадіння,
співпадіння обставин
збіг,
збіг обставин
калька
согласно чему-либов соответствии с чем-либо згідно чого,
згідно чому,
згідно до чого,
відповідно чого,
у відповідності до чого,
у відповідності з чим,
відповідно з чим
тощо
згідно з чим,
відповідно до чого
росіянізми
существующий існуючий нинішній, сучасний, наявний активні дієприкметники на –юч– українській мові не властиві (див. відповідний розділ)
так как (поскольку) так як оскількипозаяк калька
такие как такі як як-от калька
тратить время
тратить силы
витрачати час
тратити сили
тратити та гаяти,
марнувати
слід зважати на наявність синонімів
учебный учбовий навчальний в українській мові нема слова «учба», є іменник «навчання»
учиться грамоте навчатись грамоті навчатись грамоти
фактор фактор чинник та фактор слід зважати на наявність синонімів
через некоторое время через деякий час згодом використання коротких українських відповідників часто є бажаним
что есть силы що є сили щосили, чимдуж,

щодуху

використання коротких українських відповідників часто є бажаним
эксплуатировать человека експлуатувати людину визискувати та експлуатувати слід зважати на наявність синонімів
это не является доказательством (кем, чем) це не є доказом це не є доказ (хто, що) граматична калька

Активні дієприкметники

На думку багатьох мовознавців, активні дієприкметники не властиві українській мові,натомість особливістю української мови є їх уникнення. Спроби ж живосилом застосувати в українській мові невластиву форму активного дієприкметника псують милозвучність й утруднюють вимовляння. Прямі відповідники російським дієприкметникам в апозитивно-присудковій функції із суфіксами -ущ--ющ--ящ--вш- в українській мові відсутні. Однак, чинний правопис, хоч і з поправкою рідко, допускає вживання активних дієприкметників теперішнього часу в українській.Внаслідок цього «внормованого непорозуміння», в сучасній мові можна зустріти такі слова як: працюючий, діючий, всеохоплюючий, оточуючий, поступаючий — це результат силкувань мовців чи літредакторів, що намагаються якнайточніше передати російські активні дієприкметники українською. Але деколи їх творення ускладнене, а зазвичай просто невиправдане, адже в українській вдосталь засобів опріч активних дієприкметників, що ними можна скористатися:

 • дієсловами, конструкціями на зразок — той, що ідеякий ідеідучий.
 • віддієслівними прикметниками — господствующий → панівнийпануючийвращающий → обертальнийобертаючийплавающий → плавучийплаваючий
 • відіменникові прикметниками — координирующий → координаційнийкоординуючийпровоцирующий → провокаційнийпровокуючий.
 • активними дієприкметниками минулого часу — отстающий → відсталийвідстаючийнедостающий → забраклийбракуючий.
 • дієприслівниками — Человек, употребляющий грязную пищу, может заболеть → Людина, вживаючи брудну їжу, може занедужати; вживаючий.
 • іменниками з тим самим або іншим коренем — выступающий [на митинге] → промовецьвиступаючийначинающий → початківецьпочинаючий.
 • іменниками-прикладками — несущее крыло → крило-носійнесуче криломитингующие студенты → студенти-мітингарімітингуючі студенти.
 • прикметниками зі словами щораз, чимраз, дедалі — нарастающие давление → щораз більший тисквозрастающий спрос → дедалі більший попит.
 • інколи можна замінити відповідним пасивним дієприкметником.

Водночас не відповідає дійсності і погляд, що активних дієприкметників геть немає в українській літературній мові. Наприклад, такі активні дієприкметники як «блукаючий», «зникаючий» та «сивіючий» знаходимо у класиків: Михайла Коцюбинського, Лесі Українки та Івана Франка відповідно. Їх наявність в українській інтелігентській і письменницькій мові деякі мовознавці пояснюють впливом російської та польської літературних мов, або ж, як можна бачити у Шевченковій мові, безпосередньо церковно-слов’янської.

Також не слід думати, що в українській мові немає слів прикметникового типу на -чий, -щий, -ший, -мий. Такі слова є. Але багато з них вже втратили свої часові відтінки й правлять тепер за звичайних прикметників, характеризуючи сталу ознаку якоїсь речі чи істоти,наприклад: бачу́чий, летю́чий, маю́чий, роботя́щий, цілющий, колючий, палючий, пекучий і т. ін., або за іменників, наприклад: ведучий.

Пасивні дієприкметники

Прямі відповідники пасивних дієприкметників російської мови із суфіксами -ем- в українській мові відсутні. Їх можна передавати наступними способами:

 • за допомогою описової форми (называемый → що (який) називається)
 • пасивними дієприкметниками недоконаного виду, якщо вони утворюються з суфіксом -ува--юва- (получаемый → одержуванийсравниваемый → порівнюваний)
 • дієприкметниками з суфіксом -ан- (называемый → називанийобнаруживаемый → відкриванийвикриваний).

Активний та пасивний стан дієслова

Розрізняють два стани дієслова: активний і пасивний.

 • Дієслова, що означають дію, спрямовану від її носія, вираженого називним відмінком, на предмет, виражений знахідним відмінком без прийменника, належать до активного стану: науковці вивчають питанняробітники ремонтують будинокспівак виконував піснюмама вмиває дитинувітер похилив дереводруг зустрів друга.
 • Дієслова, що означають дію, спрямовану на предмет, виражений у реченні називним відмінком, від її носія, названого орудним відмінком, належать до пасивного стану: питання вивчається науковцямибудинок ремонтується робітникамипісня виконувалася співаком. При цьому до перехідного дієслова приєднується частка -ся і воно втрачає свою перехідність.

Пасивні дієслівні конструкції з часткою -ся характерні для російської мови.Українська мова, натомість, уникає пасивних конструкцій. Тому слід, де це можливо, надавати перевагу дієсловам активного стану над пасивними дієсловами. Наприклад:

 • план складається комісією → комісія складає план
 • закид заперечується вірянами → віряни заперечують закид
 • окремо пишуться → окремо пишемо
 • дефіс не ставиться → дефіс не ставимо
 • об’єкт виділяється натиском → об’єкт виділяємо натискомоб’єкт виділяють натиском тощо.
(Visited 331 times, 1 visits today)

Про автора: Мова онлайн


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

© 2024 Mova i literatura
Дизайн і підтримка: GoodwinPress.ru